Zdravstveni kutić

Djelokrug rada određen je “Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“.

Zdravstveni voditelj brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda, tj. potvrdu o sistematskom pregledu novoupisane djece, analizira i potiče na aktivnost (odgajatelja, roditelja), ako postoji potreba. Prati pojavu poboljevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađuje s Epidemiološkom službom NZZJZ i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.

Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja: prema djeci, roditeljima, odgajateljima, pomoćnicima, kuharicama i ostalim djelatnicima.

Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu: izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa, sudjeluje u stvaranju uvjeta,atmosfere u skupini,prepoznavanja,poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece, djeteta. Zdravstveni voditelj prati primjenu normativa, valorizira i predlaže adekvatna unapređenja, te provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti, prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.

Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove. U suradnji s odgajateljicama potiče,razvija,njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece. Zdravstveni voditelj prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja. Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.