O nama

Dječji vrtić Jelsa koji djeluje na području Općine Jelsa sastoji se od tri objekta:

 1. centralni objekt Jelsa
 2. područni objekt Vrboska
 3. područni objekt Svirče.

Odgojno-obrazovni proces kreiran je u skladu s humanističko razvojnom koncepcijom a prema:

 • Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2011.)
 • Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (1991.)
 • Konvencija o pravima djeteta (2001.)
 • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.)
 • Smjernice za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2012.)

Sukladno Nacionalnom kurikulumu koji pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta, u planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti.

Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva, a koje čine temelj Kurikuluma DV Jelsa, su:

 • podizanje stručnih kompetencija odgojitelja
 • kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – vrtić
 • prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.