Programi

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u DV Jelsa odvija se u 8 odgojno-obrazovnih skupina.

CO Jelsa

Odgojno-obrazovni rad u CO Jelsa realizira se u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni. U jutarnjoj smjeni radi šest odgojiteljica u četiri odgojno-obrazovne skupine. Skupina „Ribice“ i „Pčelice“ imaju 5,5-satni program u kojima radi po jedna odgojiteljica. U skupini „Leptirići“ rade dvije odgojiteljice u 8-satnom programu te u skupini „Zvjezdice“, jasličnoj skupini, rade dvije odgojiteljice u 10-satnom programu. U popodnevnoj skupini  djeluju dva 5,5-satna programa, skupina „Bubamare“ i „Cvjetići“, u kojima rade dvije odgojiteljice.

PO Vrboska

U PO Vrboska rad je organiziran u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini „Dupini“, u kojoj radi jedna odgojiteljica.

PO Svirče

PO Svirče ima jednu odgojno-obrazovnu skupinu „Gardelini“, 5,5-satni program u kojem radi jedna odgojiteljica.

Rad u Vrtiću (neposredni rad s djecom) započinje u 6:30 i završava u 19:30.

  CO Jelsa
10-satni program (jaslični) „Zvjezdice“ 6.30-16.30
8-satni program  „Leptirići“ 7.00-15.00
5,5-satni program  „Pčelice“ 8.00-13.30
5,5-satni program  „Ribice“ 8.00-13.30
5,5-satni program  „Bubamare“ 14.00-19.30
5,5-satni program  „Cvjetići“ 14.00-19.30
  PO Vrboska
5,5-satni program „Dupini“ 8.00-13.30
  PO Svirče
5,5-satni program „Gardelini“ 8.00-13.30

Iako se u DV Jelsa odgojno-obrazovni rad realizira na tri lokacije odgojiteljice i članovi stručne službe njeguju timski rad koji se prvenstveno očituje u razmjeni ideja, međusobnoj podršci i cjeloživotnom obrazovanju. Osim projekata na razini Vrtića, u kojima su uključena ne samo sva djeca već i njihovi roditelji i obitelji, DV Jelsa njeguje i razvija kontinuirano suradnju sa svim čimbenicima uže i šire lokalne zajednice: Muzejom Općine Jelsa, Općinskom knjižnicom i čitaonicom Jelsa, Osnovnom školom Jelsa, DVD Jelsa te sa domicilnim stanovništvom čija iskustva i znanja koristimo za što bolje razumijevanje, kako povijesnih, tako i sadašnjih kulturnih nasljeđa.

Suradnja s roditeljima odvija se kroz roditeljske sastanke, individualne sastanke, kreativne radionice, edukativne radionice i predavanja te u zajedničkom radu na projektima (organizacija predstava za djecu te poticanje obiteljskog poučavanja u kojima roditelji na direktan način sudjeluju u provedbi samih projekata).